Vi skal registrere en postadresse til personvernombudet, men ønsker å benytte en annen adresse enn virksomhetens offisielle postadresse. Er det mulig?

Det lar seg dessverre ikke gjøre. Det er ikke et fritekstfelt for postadresse i registreringen, for å sikre at det kan kjøres en vask mot offisielle postadresser.

Mange virksomheter løser dette ved å opprette en underenhet under det juridiske organisasjonsnummeret i Altinn, slik at postadressen til den enheten hvor personvernombudet er lokalisert kan benyttes.