Vi er et større konsern som har opprettet ett felles personvernombud for våre datterselskaper. Siden personvernombudet er lokalisert i et annet land og ikke er norsk-språklig har vi opprettet nasjonale kontaktpersoner som publikum og som datatilsynsmyndighetene kan kontakte. Hvordan kan vi få registrert disse?

Det er personvernombudets kontaktopplysninger som skal meddeles til tilsynsvirksomheten (jf. personvernforordningen artikkel 37). Vi har derfor ikke lagt til rette for registrering av kontaktopplysninger knyttet til andre personer eller roller hos den behandlingsansvarlige.