Hvilke regler gjelder datanettverk på skoler? Skal elevnett og lærernett kjøres på to fysisk atskilte nettverk, eller kan de kjøres på samme nettverk?

Elever bør ikke tilkoples samme interne nettverk som kommunen benytter for en rekke andre formål (herunder lærernes elevadministrasjon). Lærere kan selvfølgelig benytte nettverk sammen med elever, dersom denne bruken er tilpasset til hvilke opplysninger og sikringstiltak som iverksettes i dette nettverket.

Les mer om informasjonssikkerhet

Les mer om personvern i skolen