Hvorfor står fødselsnummeret mitt på reseptene?

Fødselsnummeret skal stå på resepten for å sikre unik identifisering. Dette fremgår av forskrift om legemiddel fra apotek (lovdata.no)