Rammeverk for Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens

Hva bidrar Datatilsynet med?

Ansatte i Datatilsynet vil veilede sandkassedeltakere. Prosjektgruppen i tilsynet vil bestå av jurister, teknologer, samfunnsvitere og kommunikasjonsmedarbeidere – avhengig av behovene til hver enkelt deltaker.

Ved behov for rådgivning innenfor tilgrensende regelverk, kan Datatilsynet samarbeide med andre tilsyn eller myndigheter. Det kan også være aktuelt å hente inn ytterligere eksterne ressurser innenfor kunstig intelligens eller personvern.

Dere står fritt til å velge om dere vil følge rådene dere får eller vil be om en vurdering fra andre.

Tilsynet har ikke anledning til å tilby en testplattform eller teknisk infrastruktur, ei heller gi økonomisk støtte til deltakerne.

Datatilsynet koordinerer all kommunikasjon og markedsføring relatert til sandkasseprosjektet. Vi ønsker at dere avklarer markedsføring av deltakelsen i sandkassen med oss på forhånd.