NAV

NAV vil bruke kunstig intelligens til å predikere sykefraværsvarigheten til sykmeldte personer. Loven pålegger NAV å gjennomføre dialogmøter med sykmeldt, sykmelder og arbeidsgiver innen uke 26. Men i dagens situasjon må NAV-veilederen allerede i uke 17 vurdere om det kommer til å bli behov for et slikt møte, i praksis prøve å spå om den sykmeldte er tilbake i jobb eller ikke ni uker senere. Prosjektets hypotese er at det avholdes for mange unødvendige dialogmøter, som stjeler tid fra samtlige involverte. 

Ved å kunne predikere hvem som er tilbake i jobb og ikke, vil de kunne konsentrere innsatsen der den trengs mest. 

NAVs prosjekt nærmer seg sluttfasen, og det blir spennende å se om måten de har tolket loven på, når de ha brukt kunstig intelligens på sensitive personopplysninger, er innafor. Eller hvordan modellen svarer til forklarbarhet og rettferdighet.

- Det blir spennende å bli med i sandkassen, og bidra til at kanskje andre kan lære litt av det vi gjør også, sier Lars Sutterud, data scientist i NAV.