KS

Kommunesektorens organisasjon, KS, står bak prosjektet AVT2 sammen med Utdanningsetaten i Oslo og Centre for Science of Learning & Technology (SLATE) ved UiB. De utvikler applikasjonen Mitt Fagkart. I den skal data fra forskjellige læringsverktøy elevene bruker samles. Den skal hjelpe læreren til å gi oppgaver best mulig tilpasset elevenes nivå, og den skal være til støtte ved vurderinger og karaktersetting. 

Det vil reises mange interessante spørsmål, som hvilke og hvor mye data kan man bruke til å bygge opp elevprofiler? Hvordan er det med elevenes rett til å slette data og etablerte profiler? Hvor lenge kan de lagres, og hvem skal få se dem? Kan elevdata fra et skoleår brukes neste skoleår av en ny lærer for å få oversikt over klassen?

Lærere har i alle år gjort notater og snakket seg imellom for å vite hvilke nivå elevene ligger på, for å tilpasse oppgaver og for å sette karakterer. Men hva skjer når all denne informasjonen lages, lagres og utveksles digitalt?

I KS-prosjektet ønsker de å analysere elevers data fra ulike læringsverktøy, for å støtte lærerne i vurderingsarbeidet og for å tilpasse undervisningen bedre til elevenes individuelle nivå.

Ny nasjonal standard?

Prosjektet skal blant annet få frem muligheter og belyse både prinsipielle og praktiske spørsmål utdanningssektoren står ovenfor når det kommer til bruk av elevenes aktivitetsdata i læringsanalyse.

- Vi håper derfor at vår deltakelse i sandkassen vil kunne bidra til å klargjøre og gi råd om dette, og bidra til å sette læringsanalyse i skolen på den nasjonale agendaen, sier avdelingsdirektør og leder av styringsgruppa for prosjektet, Asbjørn Finstad.

- Kort sagt utforsker vi hvordan læringsanalyse kan gi elevene bedre læringsutbytte gjennom mer tilpasset læringsaktiviteter for eleven og gi lærerne bedre innsikt i læringsprosessene til sine elever. 

Klar for å grave

- Dette var en strålende nyhet å få mandagen etter vinterferien. Både vi i KS og partnerne i prosjektet ser frem til å grave i sandkassen sammen med Datatilsynet, sier Finstad.