Helse Bergen HF

KI-prosjektet i Helse Bergen HF tar utgangspunkt i tall som viser at 10 prosent av pasientene innenfor somatikk står for omtrent 50 prosent av liggedøgnene og har hyppige reinnleggelser. Dette er ikke unikt for helseforetaket i Bergen, men er et mønster dokumentert i Norge og verden ellers.

ErlendHodneland_BW_300x300.jpg– Felles for disse gjengangerne er at de er veldig syke mennesker med mange samtidige diagnoser. Ikke alltid så gamle, men med komplekse sykdomsbilder på tvers av medisinske fagområder, slik at de ikke alltid får optimal oppfølging når de skrives ut, sier Erlend Hodneland, som er rådgiver i Helse Bergen HF.

Pilotprosjektet har vist at maskinlæring med relativ stor sannsynlighet kan forutse hvem som står i fare for å bli gjeninnlagt.

– Hvis disse pasientene skrives ut med en ekstra oppfølgingsmerkelapp, kan de få bedre hjelp av tverrfaglige helsetjenesteteam. Så blir risikoen redusert for en rask retur til sykehuset, noe som selvfølgelig er gunstig både for pasientene og helsevesenet.

Sandkasseprosessen

I sandkassa ønsker prosjektet å få avklaring på en rekke spørsmål knyttet til hjemmelsgrunnlag, pasientens rett til innsyn og samtykke, samt rett til konfidensialitet ved bruk av strukturerte datakilder der KI er tenkt å inngå i behandling av pasienter. Dette er hovedutfordringer som vil gjenta seg i kommende KI-prosjekter som helseforetaket vil ønske å innføre.