Finterai

Finterai er et så ferskt firma, at det ikke engang var registrert da de begynte å skrive på søknaden til sandkassa. De vil gå løs på et samfunnsproblem langt større aktører har revet seg i håret over før dem: hvitvasking og terrorfinansiering. Bankene er pålagt å gjøre sitt for å forhindre det, men sliter med å gjøre det på en effektiv måte.

finterai 300x300.jpg– Bankene bruker 20 ganger mer på etterlevelse av regelverket for antihvitvasking, enn det Økokrim klarer å hente tilbake av hvitvaskede penger, forteller Alexander Skage, CTO i Finterai. Likevel ble DNB i vår ilagt et gebyr på 400 millioner kroner for vesentlige mangler ved antihvitvaskingsinnsatsen.

Finterai skal kutte finansinstitusjonenes risiko og kostnader i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. De vil nytte seg av federert læring, en desentralisert KI-metode som blir ansett som mer personvernvennlig. Slik skal institusjonene lære av hverandres data uten å faktisk dele dem.

– Vi står på skuldrene til giganter, sier Skage, og viser til at de har samlet erfaringer fra lignende pilotprosjekter i Japan og Nederland. Så han er trygg på at metoden, som ikke er prøvd ut i voldsomt stor grad, skal fungere.

Sandkasseprosessen

I sandkassa skal prosjektet ta for seg to sentrale spørsmål:

  1. Er føderert læring egnet til å ivareta personvernhensyn?
  2. Kan føderert læring legge til rette for maskinlæring på tvers av aktører, på en måte hvor personopplysninger ikke blir delt?

I sandkasseprosjektet skal Datatilsynet evaluere juridiske og teknologiske problemstillinger ved Finterai sin løsning, knyttet til personvernregelverket. Disse vurderingene skal oppsummeres i en rapport som gjøres offentlig tilgjengelig.

Avklaringer på disse områdene vil ikke bare være til nytte for Finterai. Å bruke føderert læring, som en metode for å få til maskinlæring uten datadeling, vil være relevant for utviklingen av lignende løsninger på andre områder. Det vil også ha mye å si for aktører som vurderer å investere i utviklingen av føderert læring-systemer, ettersom dette prosjektet vil belyse noen viktige problemstillinger knyttet til teknologien.