Doorkeeper

Doorkeeper er et ferskt firma, som startet opp da covid-19 viste at det er et stort behov i det moderne samfunnet for berøringsfrie løsninger på alt fra adgang til betjening og handling. De ønsker å utforske regelverket rundt bruk av intelligent videoanalyse, IVA.

Teknologien gjør det mulig å behandle video i sanntid i selve kameraet, uten å måtte sende informasjon ut av enheten for sentral behandling og lagring. Den gir også mulighet for å sladde ansikter/mennesker i sanntid, i tillegg til at bedre deteksjon av de farlige/uønskede hendelsene gir en spissere trigging av opptak og lagring av opptak.

Doorkeepers CTO Andreas Svoor har svart på tre spørsmål om prosjektet:

Hva er essensen i prosjektet?

– Vi skal se på hvordan vi kan øke personvernet i både eksisterende kamerasystemer og tilrettelegge for gode løsninger i nye. Det er dessverre et stort uutforsket område mellom kameraovervåking og AI-systemer, som vi ønsker å utforske for å styrke både bransjen, men også personsikkerhet i form av personvern og vern mot uønskede hendelser.

Hvordan er det å være ett av de utvalgte prosjektene?

Doorkeeper_Andreas_600p.jpg– Det føles veldig bra å få tilliten til å utforske regelverket rundt bruk av IVA, intelligent video analyse, for å fremme personvernet i moderne kamerasystemer sammen med Datatilsynet. Spesielt  siden dette er et område med mye usikkerhet i vår bransje og med et stort potensial både når det kommer til økt sikkerhet, men også når det kommer til bærekraft og å minske unødig bruk av ressurser.  Det var mange gode kandidater og vi er derfor svært stolte av å være en av de heldige få som får være med i denne runden i sandkassen. Datatilsynet sitter på svært god kompetanse og et dyktig fagmiljø  og det er derfor utrolig spennende å få diskutere og utfordre oss selv og regelverket sammen med dem.

Hva håper dere å få hjelp med i sandkassa? 

– Vi håper å finne ut hvordan man kan ivareta moderne krav og vestlige verdier med tanke på GDPR og personvern på en trygg måte, uten å utelukke moderne teknologi og innovasjon og de mulighetene det fører med seg. Dette kan være for eksempel deteksjon av ild og røyk på store åpne plasser og fasader, som vi nå ser kan være vanskelig å etterleve med dagens løsninger og tolkninger av regelverket.