Prosjektleder for sandkassen

Kari Laumann er prosjektleder for den store satsingen på utvikling av ansvarlig kunstig intelligens.

- Sandkassen er superspennende, og vi er godt i gang. I sandkassen skal Datatilsynet jobbe direkte sammen med selskaper, noe som er en litt ny måte å jobbe på for tilsynet. Det blir gøy, sier Kari Laumann.

Datatilsynet har etablert et testmiljø der virksomheter kan prøve ut nye produkter, teknologier og tjenester i dialog med jurister og teknologer i tilsynet.

- Vi tilbyr veiledning og vil utveksle erfaringer med et utvalg selskaper. Målet er å stimulere til innovasjon av etisk og ansvarlig kunstig intelligens fra et personvernperspektiv, sier Laumann.

Kari Laumann er utdannet sosiolog, og kommer fra stillingen som direktør for personvern i Telenor Asia i Thailand. Hun har tidligere vært ansatt som samfunnsviter i Datatilsynet, og jobbet den gang med utredninger og utvikling av nye satsinger på tvers av fagområder. Kari jobbet også i Teknologirådet i en årrekke der hun ga råd til Stortinget om samfunnskonsekvensene av ny teknologi.  

- Jeg er veldig glad for at Kari leder dette viktige prosjektet. Hun har meget god kunnskap om personvern og kunstig intelligens. I tillegg kjenner hun næringslivet godt og har erfaring fra en av Norges mest innovative bedrifter, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Tverrfaglig arbeid

Sandkassen skal være åpen for private og offentlige virksomheter som bruker personopplysninger, på tvers av ulike sektorer. Formålet er å utvikle allmennyttige og innovative tjenester med godt personvern.

Datatilsynet har som en av de første myndighetene i Europa fått midler til å etablere en regulatorisk sandkasse for personvern og kunstig intelligens. I tillegg til prosjektlederen, består medarbeiderne fra Datatilsynet av et tverrfaglig team av jurister, teknologer, kommunikasjonsmedarbeidere og samfunnsvitere som skal gi veiledning til og utveksle erfaring med prosjektdeltakerne.

- Vi ser vi fram til arbeidet med å knytte til oss eksterne aktører. Planen er å åpne for søknader om deltakelse i begynnelsen av desember, sier Laumann.