Å lykkes med åpenhet

Tre eksempler på åpenhet i praksis

Hva slags informasjon må man gi? Hvor detaljert må informasjonen være? Hvordan bør man informere? Og hvor og når bør informasjonen gis?

Det finnes ikke alltid fasitsvar til disse spørsmålene ved bruk av personopplysninger i kunstig intelligens. Regelverket setter krav og gir brukeren rett til informasjon, men hvordan dette skal implementeres i praksis må vurderes fra sak til sak.

I teksten under deler vi vurderingene rundt åpenhet i tre ulike prosjekter fra sandkassen. Eksemplene under dekker ikke alle spørsmål rundt åpenhet og kunstig intelligens, men kan gi innsikt i noen sentrale problemstillinger vi tror kan være aktuelle for flere.