Facebook: Hva skjer med personopplysningene?

Datatilsynet gjorde høsten 2010 en studie av Facebook og nettsamfunnets tjenester sett fra et personvernståsted. Studien resulterte i rapporten ”Social Network Services and Privacy”.

Med bakgrunn i rapporten har de nordiske personvernmyndighetene utformet en rekke spørsmål til Facebook om hvem som samler inn og får tilgang til informasjonen via Facebook, samt hva som skjer med innsamlede personopplysninger.

Personverninnstillinger

De nordiske datatilsynene er også interessert i å finne ut hvordan Facebook forholder seg til medlemmenes personverninnstillinger. Dette gjelder både de deler av plattformen som Facebook selv kontrollerer, og for tredjeparters tjenester eller programmer.  Hvor mye kontroll har medlemmene selv over disse innstillingene og i hvilken grad har Facebook og tredjepartene mulighet til å endre eller tilbakestille disse?

Mulig videreformidling av IP-adresser

For tilgang til personinformasjon er personvernmyndighetene opptatt av om personopplysninger og IP-adresser videreformidles til tredjeparter, for eksempel markedsførere eller aktører som tilbyr tjenester eller programmer på Facebooks plattform. Eksempeler på slike aktører er Zinga.com som lager Farmville, Pandora – Personalised Music, og Rotten Tomatoes – Friend`s removal request.

Hva lagres om ikke-medlemmer?

Et like viktig spørsmål som hvilke opplysninger som lagres om medlemmene, er hva som lagres om de som ikke er medlemmer av nettsamfunnet. Gjennom ”like”-funksjonen, Friend-finder og ”the face-recognition” kan Facebooks medlemmer merke e-post adresser og bilder slik at Facebook kan få tilgang til opplysninger om ikke-medlemmer. Dersom dette lagres, vil ikke-medlemmene ha liten eller ingen kontroll over hvor deres personopplysninger tar veien.

Last ned:

(dokumentene er på engelsk)