En vanlig dag på jobb - arbeidshverdagens elektroniske spor

Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt? Hvem ser hva?

I rapporten ”En vanlig dag på jobb – Arbeidshverdagens elektroniske spor” har Datatilsynet sett nærmere på hva som registreres om en arbeidstaker i løpet av en vanlig arbeidsdag. Tilsynet har besøkt tre ulike yrkesgrupper; bussjåfører, hjemmesykepleiere og saksbehandlere.

Fleksibilitet - eller overvåking og kontroll?

Hensikten har vært å illustrere hvordan registreringstrykket i deler av yrkeslivet ser ut, samt å gi økt kunnskap og bevissthet om hvordan personopplysninger om arbeidstakere samles inn og benyttes. Vi har ønsket å få en mest mulig fullstendig oversikt over alle typer spor om den ansatte, men uten å vurdere nærmere hva som bør være tillatt eller ikke. Fra et personvernperspektiv, hva kjennetegner dagens yrkesliv?

Arbeidslivet er et samfunnsområde som har opplevd en betydelig økning i omfanget av registreringer av personopplysninger. Ny informasjonsteknologi har lagt til rette for en mer fleksibel arbeidshverdag, men teknologien muliggjør også overvåking og kontroll av ansatte i et helt annet omfang enn det man har sett tidligere.

Hva lagres og hvor lenge?

Intervjuene viser at det er vanskelig for de ansatte å holde oversikt over hvilke personopplysninger som behandles om dem. Usikkerheten i intervjuene kan tyde på at ansatte ikke har fått god nok informasjon om systemene. Det kan være krevende for både arbeidsgiver og arbeidstaker å gi, samt få, fullgod informasjon. Mengden opplysninger gjør dette spesielt utfordrende. Men retten til informasjon er avgjørende for at hver enkelt av oss skal kunne ivareta våre rettigheter etter loven.

I tillegg er det uklart hvor lenge opplysningene blir lagret. Intervjuene avdekket stor usikkerhet blant tillitsvalgte og ledere om hvor lenge opplysningene blir lagret i de ulike systemene.  Manglende sletting, og gjenbruk av opplysninger til nye formål, skaper personvernutfordringer.

Arbeidsgiveren vet mye

Målene med innføringen av systemer og registreringer kan være både mange og gode, og hver for seg anses som både hensiktsmessige og forholdsmessige, men det kan være vanskelig å få en fullstendig oversikt over det totale registreringstrykket. Arbeidsgiveren vet mye om hver enkelt av oss, men vi vet ikke nødvendigvis hva som registreres om oss, hvem som ser hva, og hva opplysningene kan og skal brukes til.

 

20