Apper for barn samler inn unødvendig mange personopplysninger

Datatilsynets sveip av 60 norske og utenlandske apper for barn viser at 75 prosent av appene samler inn personopplysninger om barna. I omtrent halvparten av tilfellene er det uklart hvorfor personopplysningene blir samlet inn.

Datatilsynet deltok i vår i et internasjonalt sveip der vi sammen med 29 andre personvernmyndigheter fra hele verden i samarbeids­nettverket GPEN (Global Privacy Enforcement Network) så på apper rettet mot barn opp til 13 år. Det norske datatilsynet valgte å se på 60 apper både på iPhone og Android-telefoner.

Uklare personvernerklæringer

I de aller fleste tilfellene ble det samlet inn personopplysninger som IP-adresser og geolokasjon, men det dreier seg også om navn, alder og bosted.

- 70 prosent av appene hadde personvernerklæringer. Det er veldig bra, sier seniorrådgiver Kari Laumann i Datatilsynet.

- Dessverre er mange av personvernerklæringene for uklare og vanskelige å finne. Dette må apputviklerne jobbe med, fortsetter hun.

Mangler personverntiltak for barn

Kun ti prosent av appene hadde personverntiltak som hjelper barn å ivareta sitt eget personvern. Slike tiltak kan være et pop-up-varsel når barnet i ferd med å dele bilder i et åpent forum eller ordensregler for bruk av appen som inkluderer enkle personverntips.

- Barn er ivrige nettbrukere, og i likhet med voksne legger de igjen spor når de bruker apper i hverdagen. Det grunn til å være ekstra oppmerksom på barns personvern fordi det er vanskelig for barn å forstå og sette seg inn i informasjonsflyten på nett, sier Kari Laumann.

Personvern og nettvett for barn og unge

Vet barn og unge hvilke lover og regler som gjelder for deres eget personvern? Og vet de hvilke rettigheter de har?

Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet har i flere år drevet nettressursen dubestemmer.no sammen. Der kan særlig elever og lærere, men også andre, lære om personvern og digital dømmekraft gjennom fakta, filmer, historier fra virkeligheten og diskusjonsoppgaver. Nå er en mer brukervennlig versjon av ressursen relansert, med masse nytt innhold.

Personvern og nettvett for barn og unge