Kommuneundersøkelsen 2010-2011

Rapporten bygger på en kartlegging gjennomført mot norske kommuner og fylkeskommuner høsten 2010.


Bare 52 prosent av kommunene i undersøkelsen oppga at de har et dokumentert system for internkontroll og informasjonssikkerhet. Dette indikerte at halvparten av landets kommuner og fylkeskommuner manglet dokumenterte rutiner, slik det kreves i personopplysningsloven.

Les hele rapporten (pdf)