2. EDPBs retningslinjes, anbefalinger og ‘Best Practice’

(ingress med forklaring av juridisk verdi/kilde av EDPB guidelines)

 

Guidelines

 

Retningslinjer fra den tidligere art. 29 gruppen, godkjent av Personvernrådet

 • Samtykke
 • Åpenhet
 • Automatiserte individuelle avgjørelser og profilering
 • Brudd på personopplysningssikkerheten
 • Data Portabilitet
 • Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
 • Personvernombud (PVO)
 • Identifisering av ledende tilsynsmyndighet
 • Position Paper på unntak i art. 30 nr. 5 om Protokoller over behandlingsaktiviteter
 • Adequacy Referential
 • Overtredelsesgebyr
14