Personopplysningsloven med personvernforordningen

Den nye personopplysningsloven har nå trådt i kraft. Her finner dere regelverket: 

Personopplysningsloven med nasjonale tilpasninger (lovdata.no)

Personvernforordningen - som er en del av personopplysningsloven (Fortalen kommer imidlertid først, så dere må skrolle et stykke ned før dere finner artikkel 1)

Den offisielle personvernforordningen på engelsk - General Data Protection Regulation (pdf)

Veiledningsmøter om nye personvernregler

Vi får mange henvendelser fra aktører som ønsker veiledning i de nye personvernreglene. For at slike møter skal være så nyttige som mulig både for dere og oss, har vi laget en oversikt over hvilken informasjon dere må ha med i en henvendelse om veiledningsmøter.

Veiledningsmøter om nye personvernregler

Mer informasjon på engelsk

På EU-kommisjonens nettsider finnes det mye god informasjon om personvernforordningen til både virksomheter og privatpersoner.

Mer informasjon på engelsk