Viktige uttalelser

Eldre høringsuttalelser.
 • Omfattende forslag til personvernregler

  I januar la EU-kommisjonen frem et forslag om å erstatte dagens personverndirektiv med en ny personvernforordning (lov). Datatilsynet ønsker forslaget velkommen, men er kritiske til et nytt, europeisk personvernorgan uten norsk innflytelse.

 • Ønskjer betre dialog om spesialundervisning

  Kunnskapsdepartementet foreslår at føresette skal samtykkje til at PP-tenesta utarbeider tiltak om spesialundervisning for ein elev. Men krav om samtykkje er ikkje tilfelle når skulen gir spesialundervisning..

 • Nasjonal kjernejournal - høringsuttalelse

  Datatilsynet er positive til innføring av nasjonal kjernejournal. Tilgang til kritisk helseinformasjon for de som behandler en pasient er nødvendig for å kunne gi god pasientbehandling. Det sentrale for Datatilsynet er at pasientenes personvern ivaretas.

 • Endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister (høringsuttalelse)

  Datatilsynet er positive til at Finansdepartementet vurderer endringer i nåværende praksis ved offentliggjøring av skattelister. De foreslåtte endringene er både etterlengtet og ønsket fra tilsynets side.

 • Gjeldsregister er et inngrep mot personvernet

  Et gjeldsregister vil hjelpe svært få, men være en personvernulempe for de fleste som registreres. Samtidig vil det være nærmest umulig å sikre at kvaliteten på registeret oppfyller personopplysningens krav. Tilsynet mener alternative tiltak bør vurderes.