GPS-sporing av demente må gi økt livskvalitet (høringsuttalelse)

I sitt høringsbrev åpner Helse- og omsorgsdepartementet for å bruke blant annet GPS-teknologi for å spore personer med demens. Datatilsynet mener teknologien må bidra til å øke brukernes livskvalitet.

Et nytt lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet åpner for bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi, deriblant GPS for å bedre og lette særlig kommunenes helse- og omsorgsarbeid overfor personer med demens.

- Det er viktig at denne lovhjemmelen nå kommer på plass, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

- Når det er sagt, må vi passe på at de teknologiske løsningene ikke går på akkord verken med pasientene eller personvernet.

Lovforslaget innebærer en mulighet for å lagre og bruke opplysninger om hvordan en person med demens uten at denne personen har gitt sitt samtykke, og Datatilsynet er opptatt av at lovforslaget ikke åpner for muligheter til å bruke opplysningene til noe annet enn å øke brukerens livskvalitet.

Krav om innebygd personvern

Lovforslaget er ment å gi ”den eldre, spreke, men demente hjemmeboer som ønsker å gå sine turer, men som ikke ønsker å ha med turfølge” mulighet til nettopp dette, fordi det gjør det mulig å finne personen om han skulle gå seg bort.

Datatilsynet mener det er viktig at det gis et tydelig signal om at teknologien som tas i bruk skal være minst mulig inngripende overfor brukeren, og det er derfor viktig at det i lovteksten gis begrensninger for videre utnyttelse på en klarere måte.

En måte å få til dette på er å stille krav om innebygd personvern. Dette kan for eksempel være krav om at opplysninger ikke skal lagres lengre enn nødvendig og at det skal lagres overskuddsinformasjon.

Dette bør være krav som både kommuner og andre må være krevende og klare bestillere av.

Last ned 

Velferdsteknologi

Velferdsteknologiske løsninger kan gi personer med nedsatt funksjonsevne økt selvstendighet, men også utfordre personvernet. Mange av løsningene innebærer en form for overvåking av enkeltpersoner. Personvern må være et hensyn som tas fra starten av, slik at det kan bygges inn i løsningen.

Velferdsteknologi