Høringssvar til endringer i ekomloven og ekomforskriften

Datatilsynet har i sitt høringssvar til ekomloven med forskrift kommet med merknader til krav til entydig identifisering av sluttbruker.

Datatilsynet mener at forslaget om full registrering med fødselsnummer og kopi av pass, bare for å kunne kommunisere, medfører utfordringer for personvernet. I høringen er det heller ikke foretatt en gjennomgang av de konsekvensene på personvernet som endringsforslagene på ekomloven og ekomforskriften innebærer.

Forslag om skjerping av identifisering

Departementet ønsker å skjerpe ytterligere inn identifiseringen av den som kommuniserer på internett eller snakker i telefonen. Forslaget, som blant annet innebærer å registrere alle som bruker mobiltelefon og internett via SIM-kort, er ulikt og mer kontrollerende enn hva som gjøres i andre europeiske land.

Hittil har fødselsdato og adresse vært den unike ID som er blitt benyttet for å registrere hvem som kommuniserer i Norge. Formålet med registreringen av sluttbrukere i Norge har i henhold til ekomloven vært i forbindelse med oppringninger til nødnumrene 110, 112 og 113. Ellers blir også informasjonen om deg levert frivillig til nummeropplysningstjenestene dersom du ikke reserverer deg.

- Vi mener at dagens registrering burde holde for å dekke disse formålene. Mange vil nok også frivillig ønske at det nummeret de bruker daglig, gir informasjon nok til nødetatene om hvem du er, når du ønsker hjelp, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

I høringssvaret understreker vi at det ikke nødvendigvis er slik at full registrering av SIM-kort vil medføre mindre kriminalitet. Forslaget legger også opp til at man kan bruke kopi av pass og bankkort i registreringen. Vi mener at dette vil utsette sluttbrukerne av telekommunikasjon for nye, mulige sikkerhetsulemper.

Ingen gjennomgang av personvernkonsekvenser

I høringen er det ikke foretatt en gjennomgang av de konsekvensene for personvernet som endringsforslagene i ekomloven og ekomforskriften innebærer. Både personvernforordningen og utredningsinstruksen krever en slik gjennomgang.

- Vi mener at de foreslåtte endringene ikke bør gjennomføres før vi får et klart bilde av hva endringene vil medføre for personvernet, sier Thon.

Datatilsynet har også påpekt at det ikke klart fremkommer hva som er formålet med innskjerping av identifikasjonen av sluttbrukere.

Ønsker du å lese mer om ulempene ved registrering av SIM-kort? Vi anbefaler denne artikkelen om registrering av SIM-kort, laget av organisasjonen Privacy International (bare på engelsk). 

Les høringsforslaget om endringer i ekomloven og ekomforskriften og høringssvarene (regjeringen.no) 

Last ned