Forslag til endring av helsepersonelloven må vurderes på nytt

Helse- og omsorgsdepartementets foreslår endringer i helsepersonellovens unntak fra taushetsplikt for læring og kvalitetssikring. I et høringssvar skriver Datatilsynet at forslaget må vurderes på nytt, fordi det reiser grunnleggende personvern- og informasjonssikkerhetsspørsmål, i tillegg har forslaget stor innvirkning på helse- og omsorgstjenestens taushetsplikt.

- Vi stiller spørsmål om departementet har vurdert konsekvensene av forslaget nøye nok. Vi mener at vurderinger av ulike alternativer for åpning av tilgang av journaler bør ses nærmere på, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Forslaget til endringene går i hovedsak ut på at de praktiske metodene for helsepersonell til å få tilgang til pasientopplysninger forenkles. Mens det i dag er stilt rettslige krav om at forespørsler må vurderes av den som innehar taushetsplikten, vil endringene nå tillate at opplysninger er tilgjengelige for helsepersonell uten en slik forhåndsvurdering.

Muligheter og utfordringer

Datatilsynet støtter intensjonen med forslaget, som innebærer at man ønsker å gjøre helseopplysninger tilgjengelige for helsepersonells læringsformål på en enklere og mer effektiv måte enn i dag. Digitaliseringen av pasientjournaler gir nye muligheter for og nye metoder for å kunne dele opplysninger innenfor rammene av taushetsplikten.

Samtidig bringer digitaliseringen også noen nye utfordringer med seg, særlig i en overgangsperiode mellom papirførte journaler og frem til vi kan benytte oss av mulighetene for å kunne dele data i strukturerte, modne og velegnede journalsystemer.

Datatilsynet mener derfor at forslaget bør vurderes på nytt, fordi grunnleggende personvern- og informasjonssikkerhetsspørsmål, i tillegg til taushetsplikt, ikke er godt nok vurdert.

Les høringsforslaget og alle høringssvarene på regjeringen.no.

Last ned