Personvernet må ivaretas ved selvkjørende biler

Både personvernkonsekvensene og de brede samfunnskonsekvensene av algoritmebaserte avgjørelser i trafikken må utredes grundig.

Det sier Datatilsynet i vår høringsuttalelse til Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy.

Selvkjørende biler vil samle inn store mengder personopplysninger  om både sjåføren, passasjerer og omgivelsene. Bilens algoritmer vil i ytterste konsekvens bestemme hvem som skal dø i en trafikkulykke.

Datatilsynet er enig i at selvkjørende kjøretøyer kan være et gode i trafikken, både med hensyn til trafikksikkerhet, miljø og økonomi. Vi støtter også at utprøvingen blir rettslig regulert ved en forsøkslov, men også denne burde drøfte personvernmessige utfordringer og samfunnsetiske problemstillinger ved bruk av kunstig intelligens i trafikken.

Algoritmene drøftes ikke

Datatilsynet ser særlig to utfordringer ved innføring av selvkjørende kjøretøy på våre veier. For det første representerer dette et teknologiskifte til et samfunn hvor det ved hjelp av algoritmer tas avgjørelser som har direkte betydning for vår fysiske trygghet. For det andre representrer selvkjørende kjøretøy en massiv datainnsamling om bruken av kjøretøyet og omgivelsene.

Hvilke opplysninger som vil bli registrert er ikke blitt gjort tydelig nok i høringsnotatet fra departementet. Det vil bli gjort billedopptak med kameraer både i og utenfor testbilen, og lydopptak inne i bilen. I tillegg vil det bli registrert opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner gjennom en rekke sensorer, for eksempel gyro, bruk av bremse og gass, varselsignaler og radar. Disse vil til sammen gi et detaljert bilde av trafikantenes adferd. Datatilsynet konstaterer at det ikke er gjort noen vurdering av personvernkonsekvensene ved innsamling og bruk av denne typen opplysninger.

Lyd- og billedopptak

Lydopptak inne i bilen vil innebære en så betydelig utfordring for den personlige integriteten at Datatilsynet anbefaler at dette ikke blir gjort, uten at departementet i så fall analyserer og begrunner behovet nærmere.

Datatilsynet mener også at billedopptak utenfor bilen bør varsles, og at lovforslaget bør inneholde bestemmelser om opplysningsplikt knyttet til registering og bruk av opplysninger fra bilens mange sensorer.

Last ned