Må styrke forskning på personvern for å sikre tillit til digitale tjenester

Regjeringens «Langtidsplan for forskning og høyere utdanning» bør tydeligere fremme forskning på personvern, personvernfremmende teknologi og kompetanseheving i IKT-utdanninger, mener Datatilsynet.

Personopplysninger er byggesteinene i det nye data-drevene samfunnet. En vellykket digitalisering av samfunnet er avhengig av tjenestene har tillit i befolkningen. Det handler ikke om å ikke bruke data, men å bruke data på en riktig måte.

For å bevare tilliten må innsamlingen og utnyttelsen av personopplysninger gjøres på en måte som ivaretar den enkeltes personvern. Dette krever mer forskning på personvernfremmende teknologi og gode metoder for å bruke personopplysninger lovlig, personvernvennlig, rettferdig, sikkert og etisk, men også kostnadseffektivt og verdiskapende for norsk økonomi og samfunn.

Dersom vi skal klare dette må regjeringens revisjon av «Langtidsplan for forskning og høyere utdanning» tydeligere fremme:

  1. Forskning på bruk av personvernfremmende teknologi i stordata og kunstig intelligens, særlig automatiserte avgjørelser og smarte algoritmer.
  2. Et realt kompetanseløft innen arbeidet med sikkerhets- og risikovurderinger og sårbarhetsanalyser. Dette gjelder både i utdanningsløpet og ved å fremme forskning på gode systemer og metoder
  3. Integrering av prinsippene for innebygd personvern i høyere utdanning, særlig innen IKT-utdanning.

Les hele høringsuttalelse her (pdf)

Les kronikk om personvernfremmende teknologi (personvernbloggen)