Tilgang til trafikkdata er et alvorlig inngrep i privatlivet

Datatilsynet anbefaler ikke Finansdepartementet å gå videre med endringen i verdipapirfondloven som kan gi Finanstilsynet hjemmel til å innhente trafikkdata fra teleoperatører.

Finansdepartementet sier i sitt brev til høringsinstansene at de ikke har tatt stilling til om Finanstilsynet bør få tilgang til trafikkdata. De har derfor bedt høringsinstansene komme med sitt syn på saken. Datatilsynet mener at departementet ikke bør gå videre med forslaget uten grundigere vurderinger og begrunnelse enn det de har nå.

- Det å gi Finanstilsynet tilgang til trafikkdata er uten tvil et alvorlig inngrep i retten til privatliv, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

- Til tross for dette, sier høringsnotatet ingenting om personvernhensyn eller grunnleggende personvernlovgivning.

Høringsnotatet fra Finansdepartementet tar bare for seg Finanstilsynets behov for tilgang, og mangler en skikkelig utredning av dette behovet. Det er vanskelig å vurdere forslaget skikkelig. Datatilsynet anbefaler derfor at forslaget ikke følges opp.

Les hele høringsuttalelsen her (pdf)

30