Høringsuttalelse om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger

Datatilsynet mener det er unødvendig å gi Lånekassen utvidet hjemmel til å hente inn informasjon om personer som ikke er kunder hos Lånekassen.

Kunnskapsdepartementet har sendt ut et høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til å hente inn personopplysninger. Det første forslaget i høringsnotatet fastslår hvilken informasjon Lånekassen har anledning til å hente inn. Vi mener den oversikten er god og har ingen merknader til denne endringen.

Utvidet hjemmel til å hente inn personopplysninger

Vi setter derimot spørsmålstegn ved om det er nødvendig å gi Lånekassen utvidet hjemmel til å hente inn informasjon om personer som ikke er kunder hos Lånekassen. Denne adgangen har blitt utvidet flere ganger. Argumentet for dette har vært at det har vært teknisk vanskelig for Lånekassen å bare hente inn opplysninger om kunder i Lånekassen. Kunnskapsdepartementet mente at det ville svekke Lånekassens effektivitet hvis de ikke fikk hente inn informasjon om alle studentene ved lærestedene. Nå er det foreslått at Lånekassen også skal få hente inn informasjon om alle lærlinger og lærlingekandidater.

Bør ta i bruk ny teknologi

Forrige utvidelse kom i 2005. Vi mener det er merkelig å gjøre samme vurdering av teknologien 10 år senere. Regjeringen har tatt til orde for innebygd personvern i alle sektorer, og sier selv at det offentlige skal være pådrivere i bruken av personvernfremmende teknologi (PETs). Vi mener at Kunnskapsdepartementet og Lånekassen bør se på en mulig implementering av PETs, noe som vil sikre at Lånekassen kun innhenter nødvendige og relevante opplysninger om eksisterende kunder.

Les hele høringsuttalelse her (pdf)

5