Høringsuttalelse – Noark 5 tjenestegrensensnitt

Noark 5 er en standard for arkivdanning som stiller krav til arkivstruktur, metadata og funksjonalitet. Riksarkivet er ansvarlig for å forvalte Noark-standarden som alle offentlige virksomheter er pålagt å bruke for sin dokumentasjonsforvaltning, også kommunene. Nå har Datatilsynet fått et utkast til Noark 5-standarden på høring.

Den viktigste kommentaren fra Datatilsynet er at vi ønsker at logging som kan avdekke snoking, eller uberettiget innsyn, blir nærmere omtalt i standarden. Vi kommenterer også til delen om identifikatorer at det ifølge personopplysningsloven §12 kun skal brukes fødselsnummer der det er nødvendig.

Last ned

Les høringsuttalelsen her (pdf)

30