Forslag til endringer i sikkerhetsloven

Departementet burde ha tatt seg tid til en tydeligere analyse av hva som ligger i forslaget til endringer i sikkerhetsloven.

For eksempel er det vanskelig å få inntrykk av hvor mange mennesker som vil berøres av tiltakene som er foreslått. Vi står overfor teknisk sett meget komplekse metoder og tiltak.

- Vi savner en grundigere og mer konkret analyse i høringsnotatet. Dette gjelder både hvilke situasjoner som kan tenkes å oppstå hvis endringsforslagene blir en realitet, og hvilke personverninteresser som da eventuelt vil stå på spill, skriver seniorrådgiver Jørgen Skorstad i Datatilsynet.

Det er også en svakhet i lovforslaget at deler av dets §10 er rene gjentakelser av de grunnleggende kravene i personopplysningsloven §11.

Les hele høringsuttalelsen her (pdf)

30