Forslag til endring i straffegjennomføringsloven

Datatilsynet mener at adgangen til å utlevere personopplysninger fra Kriminalomsorgen i Norge til utlandet bør være hjemlet i en lov eller forskrift.

Justis- og beredskapsdepartmentet sendte i januar ut en høring med forslag til endring i straffegjennomføringsloven som går på å gi hjemmel til straffegjennomføring i en annen stat. Dette skjer fordi det er et behov for økt kapasitet til gjennomføring av straff og varetekt i Norge. En midlertidig løsning på dette er å leie fengselskapasitet i utlandet.

Må utlevere personopplysninger

I praksis betyr dette at Kriminalomsorgen i Norge må utlevere personopplysninger om norske straffedømte til kriminalomsorgen i det landet der straffen skal sones. Norge har anledning til å overføre personopplysninger til andre land som har gjennomført personverndirektivet, som for eksempel Nederland, ifølge § 29 i personopplysningsloven. Dette er noe departementet har lagt til grunn i høringsnotatet sitt. Vi mener derimot at kravene i § 8, 9 og 11 på være oppfylt før man kan benytte seg av § 29 om utlevering. Disse paragrafene sier noe om vilkårene for å behandle personopplysninger og hvordan man skal behandle sensitive personopplysninger, uansett formål.

Adgangen til å utlevere personopplysninger på den måten det er foreslått i høringsnotatet bør derfor være hjemlet i en lov. En slik lov bør også si noe detaljert om hvilke personopplysninger man har anledning til å utlevere.

Les hele høringsuttalelsen her (pdf)

30