Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat sektor (høringsuttalelse)

Muligheten for anonym betaling er ikke godt nok ivaretatt i forslaget til nye parkeringsregler.

Å betale for parkering med kontanter eller andre anonymiserte betalingsmidler kan bli vanskelig dersom ikke kravene til hvordan betalingsautomatene skal fungere blir justert.

I arbeidet med det nye parkeringsregelverket er det ikke lagt tilstrekkelig vekt på å sikre at folk skal kunne betale anonymt.

Det skriver Hågen Thomas Ljøgodt, seniorrådgiver i Datatilsynet, i en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet. Høringsfristen gikk ut 1. september i år.

- Vår oppfordring er at det legges til rette for kontantbetaling også i fremtiden, da dette er den enkleste og mest nærliggende løsningen for å sikre en helt sporfri betalingsmulighet, sier Ljøgodt.

Som alternativ til kontanter er det drøftet både mobilbetaling og med AutoPASS-brikke, men etter vår oppfatning er heller ikke disse alternativene utredet godt nok i forhold til personvernet.

Datatilsynet forventer at disse spørsmålene utredes nærmere, heter det i brevet til Samferdselsdepartementet.

Les Datatilsynets høringsuttalelse her (pdf)

5