Forslag til endring i politiloven for å gi kommunene adgang til å forby tigging på offentlig sted (høringsuttalelse)

Datatilsynet er tilfreds med at regjeringen går bort fra tanken om å etablere et sentralt tiggerregister når politiloven nå endres.

Regjeringen foreslår endringer i politiloven som vil gi kommunene adgang til å forby tigging på offentlig sted. Regjeringen har imidlertid gått bort fra forslaget om et sentralt tiggerregister. 

Beholder opplysninger

Dersom tiggere blir bedt om å melde seg for det lokale politiet i kommunene, vil dette medføre en behandling av deres personopplysninger. En slik behandling faller etter det vi kan se inn under politiregisterloven, som trer i kraft 1. juli 2014. Loven skal regulere hvordan personopplysninger behandles i politiets registre. Vi forventer at politiregisterforskriften tilpasses i tråd med kommunenes nye praksis, dersom det er nødvendig for å oppfylle denne lovens bestemmelser. 

Les mer

Datatilsynets høringsuttalelse om Forslag til endring i politiloven for å gi kommunene adgang til å forby tigging på offentlig sted (pdf)

Regjeringens høringsbrev (21. mars 2014) 

5