Innstramminger i reglene om offentlige skattelister (høringsuttalelse)

Finansdepartementet vil gi skatteytere rett til informasjon om hvem som har søkt i deres skatteopplysninger. Datatilsynet støtter departementets forslag.

Skattelisten skal være tilgjengelig gjennom Skattetaten.no også etter at reglene er strammet inn. Skattyter skal imidlertid kunne se hvem som har søkt på han eller henne i skattelisten. Datatilsynet støtter denne måten å gjøre det på.  

Forslaget styrker skattyters mulighet til å holde kontroll over egne personopplysninger. Dette er viktig for personvernet. Tilsynet legger til grunn at offentlighetens interesser fortsatt vil ivaretas gjennom at pressen får en elektronisk kopi av skattelisten.  

Last ned

Datatilsynets høringsuttalelse - Innstramminger i reglene om offentlige skattelister (pdf) 

5