Gjennomføring i norsk rett av Haag-konvensjonen 1996 om beskyttelse av barn

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår å gjennomføre Haag-konvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv i norsk rett.

Datatilsynet har kommentarer til høringens kapittel 10 som handler om samarbeid mellom konvensjonsstatene, herunder utvesling av personopplysninger mellom statene.

Last ned:

Gjennomføring i norsk rett av Haag-konvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv - Datatilsynets høringsuttalelse (pdf)

30