Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet (høringsuttalelse)

For vide fullmakter kan føre til innsamling av unødvendig mye sensitiv informasjon i forbindelse med adopsjonssøknader.

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har hatt forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet ute på høring.

Når det gjelder innhenting av personopplysninger i forbindelse med adopsjonssøknader, undertegner søkerne gjerne samtykkeerklæringer sammen med søknaden, slik at BUFetat kan samle inn relevante opplysninger.

- Vi har sett eksempler på at disse samtykkeerklæringene er veldig generelle, og i praksis kan fremstå som en blankofullmakt til innhenting av opplysninger, sier seniorrådgiver Camilla Nervik i Datatilsynet.

Datatilsynet er bekymret for om disse vide samtykkene kan føre til at etaten får utlevert sensitive opplysninger som ikke er relevante eller nødvendige for å behandle adopsjonssøknader.

Derfor bør det legges opp til at det innhentes særskilte samtykker bare i tilfeller og på tidspunkter der det er behov for det, og at dette presiseres i forskriftsteksten, skriver Nervik i høringsuttalelsen.

Les hele høringsuttalelsen.

5