Forslag til endringer i utdanningsstøtteloven (høringsuttalelse)

Bestemmelsen i høringsforslaget vil gi Lånekassen fullmakt til å hente opplysninger det ikke er behov for.

Kunnskapsdepartementet har hatt forslag til endringer i utdanningsstøtteloven ute på høring. I høringsforslaget legges det opp til at Lånekassen skal kunne innhente opplysninger om samtlige lærlinger, uansett om de er søkere eller låntagere eller ikke.

- Bestemmelsen er formulert altfor vidt, og vil nærmest gi Lånekassen en blankofullmakt i forhold til hvor informasjon kan innhentes fra, hvilke opplysninger som kan samles inn og om hvem, sier senioringeniør Martha Eike i Datatilsynet.

I høringssvaret skriver hun at Datatilsynet foretrekker at Lånekassen i langt større utstrekning innhenter opplysninger fra søker eller låntaker selv.

Les hele høringsuttalelsen (pdf)

30