Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier (høringsuttalelse)

Kravet om betjente solarier kan forsvinne dersom bransjen får bruke fingeravtrykk for å håndheve aldersgrensen.

For at solarier skal være ubetjente, må det innføres alternative løsninger for å passe på at aldersgrensen på 18 år overholdes. Et av forslagene som drøftes i Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev handler om å bruke fingeravtrykk for å bekrefte at man er gammel nok.

Personvernnemnda har i en lignende sak tidligere slått fast at å bruke fingeravtrykk som kontrollmetode er greit, dersom metoden bare sjekker om personen er over 18 år og ikke samtidig identifiserer vedkommende.

Vi deler Strålevernets anførsler om at en stor del av befolkningen trolig vil oppfatte sitt fingeravtrykk som beskyttelsesverdig, skriver juridisk rådgiver Rannveig Bakke Tvedten i Datatilsynets høringsuttalelse.

Bør ikke være den eneste kontrollmuligheten

- Derfor mener vi bruken må skje i samsvar med Personvernnemndas merknader, altså at fingeravtrykkene lagres anonymt og som punktmønster som ikke kan gjenskapes til et fingeravtrykk, sier Tvedten.

Det bør i tillegg finnes en mulighet for alternativ legitimasjonskontroll, for eksempel via dokumentkamera, slik at fingeravtrykksregistrering ikke er den eneste løsningen.

- Registrering av fingeravtrykk kan oppfattes som et uforholdsmessig inngrep i personvernet til den enkelte dersom den blir gjort obligatorisk, sier Tvedten.

Les vår høringsuttalelse her:

Datatilsynets høringsuttalelse: forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen (pdf)

30