Politiets uthenting av opplysninger bør avgrenses

Samferdselsdepartementet har i en høring forslått regler om kostnadsfordeling ved datalagring, nødrettsituasjoner og taushetsbelagte data. Datatilsynet mener at politiets anledning til å hente ut data må avgrenses.

Datatilsynet mener det er avgjørende at regelverket utformes slik at beskyttelsesverdige personopplysninger ikke kan hentes ut i utrengsmål. Dette vil si i situasjoner hvor uthenting av data ikke er påkrevd for å beskytte liv og helse.

Videre mener Datatilsynet at terskelen for at politiet kan få tilgang til en mobilabonnents PUK-kode må ligge høyt. PUK-koden gir tilgang til opplysninger om kommunikasjonsinnhold, lokasjonsinformasjon og andre data som ligger lagret i SIM-kortet. Tilgang bør bare gis der straffeprosessloven åpner for dette.  

Datatilsynet har ingen merknader til forslaget om kostnadsvurdering.

6