Gjeldsregister

Et gjeldsregister vil inneholde opplysninger om usikret gjeld. Datatilsynet har lenge advart mot å opprette et slikt gjeldsregister.

En liten del av befolkningen tar opp større gjeld enn de kan betjene. Noen av disse har klart å øke gjelden sin fordi de ikke måtte oppgi hvor stor gjeld de hadde da de søkte om kreditt, eller ved at de unnlot å oppgi dette. Ved å lage en offentlig oversikt over privatpersoners gjeld, vil de som yter kreditt kunne sjekke omfanget av søkerens gjeld, og sjekke at den som søker oppgir korrekt gjeld.

Når privatpersoner søker om forbrukslån, kreditt eller andre usikrede lån, har utlåneren i dag ikke tilgang på andre opplysninger om lånesøkers økonomiske forhold enn det søkeren selv oppgir. Ved at utlåneren får oversikt over all usikret gjeld, vil utlåneren bedre kunne vurdere lånesøkerens betalingsevne. Lovgiverne som har foreslått et gjeldsregister til forskjellige tider går ut fra at utlånere vil ta større ansvar for å overholde frarådningsplikten sin når de har tilgang til et offentlig gjeldsregister. Intensjonen er at de skal avvise søknader om lån eller kreditt fra søkere med større gjeld enn de kan betjene.

Hva og hvem blir registrert

All usikret gjeld skal registreres i gjeldsregisteret, slik det sist ble foreslått i 2013. Det vil si alle forbrukslån, samt alle kjøp gjort med kreditt- eller kjøpekort (for eksempel VISA, Mastercard, IKEA kort, MyHoliday Card, SIBA kort eller lignende) skal inn i registeret.

Hvem skal ha tilgang til registeret

Stoltenberg-regjeringen foreslo i 2013 at de som skal ha tilgang til registeret enten vil være de som låner ut penger, tilbyr kredittkort, kjøpekort eller en eller annen form for usikret kreditt, eller kredittopplysningsbyråer. Det betyr at banker, kredittkortselskaper eller andre virksomheter som tilbyr kredittkort, for eksempel IKEA, VING og SIBA, kan få tilgang til opplysninger fra gjeldsregisteret.

Datatilsynets høringssvar om gjeldsregister, 2013 (pdf)

6