Kommunikasjonskontrollforskriften, forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking og til politiregisterforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i flere forskrifter som innebærer Økokrims håndterer personopplysninger reguleres på en mer helhetlig måte.
2