Mangler personvernvurdering av lovforslag om verdipapirregisterloven

Datatilsynet mener Fornyings-, administrasjons-, og kirkedepartementets høringsbrev om endring av verdipapirregisterloven ikke har vurdert personvernkonsekvensene godt nok.
5