Gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FACTA (Høringssuttalelse)

Finansdepartementet har i en høring foreslått endringer i ligningsloven som følge av en avtale mellom Norge og USA om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av den amerikanske FACTA-avtalen.

Avtalen regulerer utvekling av opplysninger om norske og amerikanske borgere og gjennomføring av Foreign Account Tax Comliance Act (FACTA).

Datatilsynet har flere kommentarer til  departementets høringsnotat.

Last ned

Datatilsynets høringsuttalelse om gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FACTA og generell innføring av tilsvarende opplysningsplikter (pdf)

6