Forslag til forskrift om prioritet i mobilnettet

Høyringsforslaget inneheld nokre sikkerheitskrav, som i hovudsak gjeld opplysningar om prioritetsabonnentar.

Datatilsynet peiker i si høyringsfråsegn på at det i forslaget ikkje er teke omsyn til at det er eit auka behov for å verne kommunikasjon som såkalla "prioriterte brukarar" føretek seg i ein naudsituasjon. I det norske naudnettet er det tatt eit slikt omsyn. Det bør difor takast inn ei åtvaring om at bruk av prioritet i mobilnettet ikkje kan sjåast på som ei fullverdig erstatning for bruk av Naudnettet i en naudsituasjon. Tilstrekkelege skyddingstiltak må vere innført.

Last ned:

Høyringsfråsegn - Forslag til forskrift om prioritet i mobilnettet

29