Forslag til endringer i MSIS-forskriften (høringsuttalelse)

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre MSIS-forskriften for å overvåke effekten av HPV-vaksinen.

Formålet med endringene er å kunne overvåke HPV-vaksinens effekt på linje med de andre vaksinene i vaksinasjonsprogrammet. Forslaget innebærer at patologilaboratoriene vil få meldeplikt dersom det er mistanke om eller påvist HPV-infeksjon som sannsynligvis har forårsaket kreft eller forstadier til kreft.

Datatilsynet savner en utredning av forholdet mellom den foreslåtte meldeplikten og retten de registrerte har til å kunne sperre journalopplysninger etter pasient- og brukerrettighetsloven. Denne problemstillingen er etter Datatilsynets oppfatning ikke tatt stilling til i noen av de forskriftsregulerte helseregistrene.

Last ned:

Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekten av HPV-vaksine - Datatilsynets høringsuttalelse (pdf)

6