Foreslår nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen

Riksarkivet foreslår i en høring nye bestemmelser for bevaring og kassering av personopplysninger. Datatilsynet minner om hensynet til personvern.
8