Energilova og forslag til forskrift om internkontroll

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår i ei høyring ei ny forskrift om internkontroll til energilova. Datatilsynet ber om at det tas inn eit punkt om handtering av personopplysningar i forskrifta.

Reglane for internkontroll i energilova bør være dei same som i personopplysningslova.

Last ned:

Ny forskrift om internkontroll etter energilova - høyringsfråsegn (pdf).

8