Det livssynsåpne samfunn (høringsuttalelse)

Kulturdepartementet foreslår en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk i NOUen ”Det livssynsåpne samfunn”. Datatilsynet har innspill til forslagene som omhandler medlemskap og telling av tilskuddsberettigede.

 Departementet foreslår blant annet at det skal strammes inn på dagens ordning der opplysninger om medlemmer som er registrert i flere trossamfunn (dobbeltregistrerte medlemmer), kan utleveres til de ulike trossamfunn. I stedet foreslår utvalget at staten bare skal oppgi hvor mange dobbeltregistreringer som finnes.

Datatilsynet peker på at trossamfunnene har krav om å føre korrekte og oppdaterte lister over sine medlemmer. Opplysningene skal heller ikke lagres lengre enn nødvendig. Dersom trossamfunnet ikke får oppgitt informasjon om hvilke medlemmer som er dobbeltregistrert, vil det ha begrenset mulighet til å oppdatere sine medlemslister. Utlevering av disse opplysningene er derfor nødvendig for at trossamfunnet skal oppfylle personvernbestemmelsene. Opplysningene som utleveres må imidlertid begrenses til det som er nødvendig for å identifisere medlemmene.

Last ned:

Det livssynsåpne samfunn – Datatilsynets høringsuttalelse (pdf)

6