Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker

Et utvalg oppnevnt av regjeringen har gjennomgått regelverket om dommeravhør og observasjon av barn og psykisk utviklingshemmede.

Utvalget har skrevet en rapport som Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring. Datatilsynets gir i sin høringsuttalelse kommentarer til den delen av rapporten som omhandler bruk av videokonferanse i slike avhør.

Last ned:

Høringsuttalelse - Rapport om Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker (pdf)

6