Dopingkontroll i treningssentre

Med overgangen til ny personopplysningslov har konsesjonsplikten falt bort. Det er imidlertid innført overgangsregler for treningssentre i forbindelse med dopingkontroll i påvente av at nytt regelverk kommer på plass.

Disse overgangsreglene gjør at:

  1. tidligere konsesjoner (tillatelser) som er gitt til treningssentre fortsetter å gjelde frem til nytt regelverk er på plass (§ 6 i forskrift om overgangsregler for behandling av personopplysninger)
  2. treningssentre som ønsker å bli et Rent Senter i samarbeid med Antidoping Norge kan søke Datatilsynet om tillatelse for å behandle særlige kategorier personopplysninger eller opplysninger om straffbare forhold (personopplysningsloven § 7). Den behandlingsansvarlige må da fylle ut skjemaet under før behandlingen starter.

Vi vil samtidig minne dere om at virksomheter som behandler personopplysninger har en rekke plikter etter personopplysningsloven. Her finner dere en oversikt over pliktene

Dersom dere har behov for å sende oss informasjon som trenger høyere grad av sikkerhet enn TLS, kan dere lese om det og finne nødvendig informasjon her

Søknad om tillatelse til å behandle personopplysninger for treningssentre

24