Kan Datatilsynet hjelpe meg med innsyn, sletting eller retting i Schengen informasjonssystem?

Datatilsynet kan veilede deg i prosessen, men kan ikke sørge for at du får gjennomslag for dine krav. Datatilsynet kan også hjelpe deg dersom det er nødvendig å kontakte andre tilsynsorganer.

Les mer: