Må de som overfører opplysninger til USA stoppe overføringen nå hvis de baserer seg på Safe Harbor-avtalen?

En overføring som baserer seg på Safe Harbor-rammeverket er ikke tillatt etter norsk lovgivning etter at EU-domstolen i oktober 2015 kjente Safe Harbor ugyldig.